Produkty

Gabiony

gabion

Gabiony – to kosze wypełnione kamieniami, które składają się z siatek zgrzewanych składanych bezpośrednio w miejscu docelowym. Stanowiąc w ten sposób efektowne ogrodzenie, mur oporowy skarp, brzegów rzek.

Materiały użyte do produkcji gabionów są ocynkowane, a ich budowa może przebiegać przez cały rok.

Gabiony mogą występować w kilku wersjach. Nasza firma proponuje trzy wersje montażu gabionów:

  • pierwsza wykorzystuje specjalny stelarz gabionowy, do którego wkładane są panele o odpowiedniej wysokości tworząc w ten sposób przestrzeń do uzupełnienia dowolnym kruszywem spełniającym odpowiednie wymagania gabarytowe;
  • drugi sposób na gabiony wykorzystuje się przeważnie w rejonie skarp i brzegów rzek tworząc w ten sposób mur oporowy. Ten rodzaj gabionów jest spinany specjalną sprężyną o różnych długościach;
  • trzeci sposób na gabiony wykorzystuje się do nakładania na już istniejące ogrodzenia i spinanie specjalnymi złączkami zakleszczanymi specjalistycznymi kleszczami.

Rozmiar oka zgrzewanej siatki przęsła może być 100x100 mm albo 100x50 mm. Ze względów wizualnych, gdzie chcemy widzieć kamień a nie drut, proponujemy użyć rozmiar oka 100x100 mm.

Przy zastosowywaniu zgrzewanych gabionów jest ważne zwrócić uwagę na podłoże, na którym jest kładziony gabion. Przy niskiej budowie wystarczy utwardzone podłoże, przy wyższej budowie jest potrzeba podkładu betonowego a do wnętrza gabionu zastosować co dwa metry rurę fi 48 mm. zabetonowaną podłożu.

Zgrzewane gabiony dostarcza się rozłożonym stanie jako pojedyncze przęsła, które się spina bezpośrednio na budowie za pomocą sprężyny spinającej. Używa się cztery długości sprężyn 0,6 m, 1,1 m i 1,6 m, którymi się spina przęsła i przegrody tworząc cały gabion. Jest ważne z wracać uwagę z tym, że jedna sprężyna może naraz spoić sąsiadujące dna oraz przegrodę, z jedną sprężyną spaja się więcej stron przęseł i przegród.

Wymiar boku [cm] Średnica drutu [mm]
50 x 50 4, 5 lub 6
100 x 50
100 x 100
150 x 50
150 x 100
200 x 50
200 x 100
250 x 50
250 x 100
Spirala montażowa - długość [cm] Średnica drutu [mm]
60 4, 5 lub 6
110
160